PUR a PIR systémy pro průmyslové a stavební aplikace

Menu
Nacházíte se zde:

RADON bariery

Proti Radonová opátření jsou dle stavebních norem pro nové stavby nedílnou součástí projektu. Součástí každého kolaudačního rozhodnutí by mělo být i posouzení vhodnosti stavby z hlediska  ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží měřením radonové koncentrace.   

Synthesia International nechala zpracovat v nezávislých institucích měření svých materiálů které spadají do kategorie pasivních opatření, s cílem zjistit účinost svých PU systémů jako protiradonová bariera. 

Výsledky testů ukazují snížení koncentrací radonu v testovaných prostorách o 94% - 96% původních naměřených hodnot  !!! 

Materiály Synthesia International testované jako protiradonové bariery jsou: 

 URESPRAY F75

Poliuretan Spray S-35RGB/ECO

Poliuretan Spray S-35RGB/ECO a URELAST P500

 

Testy provedly: Instituto de Ciencas de la Consteruccion|, akreditovaná zkušební laboratoř stavebních materiálů a The Environmental Radioactivity Laboratory of the University of Cantabria (LARUC), akreditovaná laboratoř pro měření radioaktivity a radonu v prostředí.

 

V sekci Ke stažení  najdete podrobné testy které popisují metodiku měření, výsledky měření a srovnání s aktivními metodami protiradonových opatření jako jsou šachty s přirozeným odtahem nebo šachty s nuceným větráním. 

Vynikající výsledky těchto materiálů jsou hodnoceny jako střední až vysoká protiradonová opatření. Důvody jsou v bezešvé izolační vrstvě, která eliminuje možnost netěsných spojů svařovaných pásu jakkoliv silných, protože v tomto případě nejslabším místem jsou nedokonalé spoje,  kudy může Radon prostupovat.