PUR a PIR systémy pro průmyslové a stavební aplikace

Menu
Nacházíte se zde:

Požární klasifikace

Česká republika (Norma:  ČSN EN 13501-1 (Euroclass))

Název: Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb

(Fire classification of construction products and building elements)

Norma obsahuje celkem 39 tříd rozdělených do 7 hlavních úrovní dle reakce na oheň: A1, A2, B, C, D, E a F, kde A1 je nejlepší kategorie a symbolem F jsou označeny produkty a materiály, které nejsou klasifikovány. Většina hlavních tříd rovněž zahrnuje doplňkovou klasifikace s ohledem na tvorbu kouře a výskyt hořících kapek a částic.

Třídy pro kouř: s1, s2 a s3, kde kategorie s1 je nejlepší.

Třídy pro hořící kapky a částice: d0, d1 a d2, kde kategorie d0 je nejlepší.


Německo (Norma:  DIN4102)

Název: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

Kategorie (stupeň hořlavosti)

A1                   100% noncombustible (nichtbrennbar / nehořlavé)

A2                   ~98% noncombustible (nichtbrennbar / nehořlavé)

B1                   Difficult to ignite (schwer entflammbar / nesnadno hořlavé)

B2                    Normal combustibility (normální hořlavost)

B3                    Easily ignited (leichtentflammbar / snadno hořlavé)


Rakousko  (Norma:  ÖNORM B 3800-1)

Název: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe: Anforderungen und Prüfungen

Třída stavebního produktu

Hořlavost                     OZNAČENÍ

Třída A                         Nehořlavé

Třída B                         Hořlavé

  Třída B1                     Nízká hořlavost

  Třída B2                     Mírně hořlavé

  Třída B3                     Vysoce hořlavý

Tvorba kouře během hoření

Třída Q1                    Nízká tvorba kouře,

Třída Q2                    Mírná tvorba kouře

Třída Q3                    Silná tvorba kouře

Tvorba kapek během hoření

Třída Tr1            Neodkapává

Třída Tr2            Odkapává

Třída Tr3            Hořící okapávající kapky

Příklad:


Francie (Norma:  NF P 92 503-507)

Norma obsahuje 5 kategorií materiálů: M0,M1, M2, M3, M4 dle jejich reakce na oheň, kde M0 je nejlepší kategorie a M4 jsou označeny produkty a materiály, které jsou nejvíce hořlavé. Volba testu reakce na oheň závisí na předpokládaném použití materiálu/produktu. Třída M0 je přiřazena produktům, které zároveň splňují požadavky třídy M1 a spalné teplo (horní kalorický potenciál dle testu NF P 92-510) není vyšší než 2500kJ. Typický příklad materiálu kategorie M0 je třeba beton.

M0     Non-Flammable  (nehořlavé)

(Calorific value < or = to 2508 kJ/kg)

M1     Non-Flammable  (nehořlavé)

(Calorific value > or = to 2508 kJ/kg)

M2     Law flammability (špatně hořlavé)

M3     Moderately flammable (mírně hořlavé)

M4     High flammability (vysoce hořlavé)