PUR a PIR systémy pro průmyslové a stavební aplikace

Menu
Nacházíte se zde:

STŘECHY

Izolace vnějších stran střech jsou nejsložitější a nejnáročnější izolací jak pro aplikátory, tak i finančně pro investora.  Existují aplikační postupy jak dosáhnete výsledku, po kterém izolace ztratí svoje parametry po 3 letech provozu. Existují i správná řešení, kdy Vám bude izolace spolehlivě sloužit bez jakékoliv investice dalších 25let.  Ve druhém případě však bude investice určitě minimálně dvojnásobná. Životnost izolace a zachování všech parametrů izolace však mnohonásobná.  

Pro izolaci střech existují speciální postupy a know how. Synthesia International prostřednictvím svých školitelů předává tyto poznatky do praxe a k dispozici aplikátorům pracujícími s materiály řady Poliuretan S Spray.  

Nejvhodnější materiály z produktové řady Poliuretan S Spray jsou: 

Poliuretan Spray S 503E nebo Poliuretan Spray S 7129 v kombinaci s URESPRAY P500, URESPRAY F75 nebo F100 a volitelně s ochraným nátěrem ALISYN PU.  Taková skladba a správný postup aplikace zajistí vaší střešní izolaci tu nejdelší životnost včetně zachování všech izolačních vlastností.  

V případě izolace plochých ale i šikmých střech platí, že ŽIVOTNOST vaši střešní izolace má v rukou hlavně zkušený aplikátor, který dokáže posoudit rozsah nutných přípravných prací pro úspěšnou aplikaci. Prováděcí firma pravdivě informuje zákazníka o možnostech a omezeních aplikace (např. trvalá vlhkost stávající střechy, existující konstrukce a stavebně technická řešení, které nejsou vhodná pro aplikaci PUR, apod.).