PUR a PIR systémy pro průmyslové a stavební aplikace

Menu
Nacházíte se zde:
  • Legislativa

Legislativa

Platná norma  EN 14315-1 pro PUR a PIR in situ je závazná pro všechny výrobce PUR a PIR systémů pokud chtějí umístnit materiál v EU. Stanovuje podle jakých zkušebních metod jsou testovány jednotlivé parametry izolací, stanovuje minimální deklarované parametry, které musí být deklarovány výrobcem a testovány nezávislou akreditovanou zkušební laboratoří. Na základě testů dle EN 14315-1 může PUR a PIR systém mít označení CE.  Pro vlastní aplikace pak platí na stavbách národní stavební normy jako je např. ČSN 73 0540-2:2007  Norma pro Tepelnou ochrana budov nebo KEYMARK Certifikace akceptována ve všech členských zemích EU. 

 

KEYMARK  znak                         CE znak