Nacházíte se zde:

Ochrana staveb proti pronikání radonu

Materiál URESPRAY F 75, hybridní polyurea jako ochranná bariera proti pronikání radonu do vnitřních prostor budovy.

Materiál Poliuretan Spray S 35RGB ECO a výsledky měření použití jako protiradonové opatření.