Nacházíte se zde:

EN 14315-1 PUR in situ

 

Platná norma  EN 14315-1 pro PUR a PIR  je závazná pro všechny výrobce PUR a PIR systémů pokud chtějí umístnit svůj materiál na trzích v EU. Stanovuje podle jakých zkušebních metod jsou testovány jednotlivé parametry izolací, stanovuje minimální parametry, které musí být deklarovány výrobcem a testovány nezávislou akreditovanou zkušební laboratoří. Pouze na základě testů dle EN 14315-1 může PUR a PIR systém mít označení CE.  Pro vlastní aplikace pak platí na stavbách národní stavební normy jako je např. ČSN 73 0540-2:2007  Norma pro Tepelnou ochrana budov.